Curriculum vitae

Curriculum vitae

2022-… – zajęcia na Wydziale Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z przedmiotu „Dramaturgia dla młodego widza”.

2021 – uzyskanie tytułu profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce.

2019 -… – zajęcia na Wydziale Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z przedmiotu „Teatr XIX wieku”.

2016-2019 – członkini Komitetu Nauk o Sztuce przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk.

2015 – stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. 

2015 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce na podstawie oceny ogólnego dorobku i przedstawionego osiągnięcia naukowego w postaci monografii Dramaturgia polskiego teatru lalek, Warszawa 2013.

2008-2012 – członkini Senatu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

2006 -… – adiunkt w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza (Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku); zajęcia z zakresu dramaturgii teatru lalek (na wydziale aktorskim i reżyserskim) oraz prowadzenie seminarium magisterskiego.

2005 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w Instytucie Sztuki PAN na podstawie rozprawy Stanisław Bogusławski (1804-1870) – aktor i autor dramatyczny pod kierunkiem prof. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej.

1994-2006 – kustosz i główny inwentaryzator w Muzeum Teatralnym w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Prowadzenie działu dokumentów i rękopisów, redagowanie wydawnictw Muzeum Teatralnego, współpraca z muzeami i instytutami teatralnymi państw Grupy Wyszehradzkiej.

1988-1994 – redaktor merytoryczny w Dziale Wydawniczym Muzeum Narodowego w Warszawie. Redagowanie katalogów i prac naukowych z zakresu historii sztuki.

1979-1985 – starsza asystentka w Zakładzie Literatury XIX wieku w białostockiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego; prowadzenie zajęć z zakresu historii literatury okresu romantyzmu oraz wiedzy o teatrze.

1978-1980 – asystentka w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, na Wydziale Lalkarskim w Białymstoku; prowadzenie zajęć z analizy dzieła literackiego oraz dramaturgii.

1973-1977 – studia na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiej, kierunek filologia polska, specjalizacja upowszechnianie kultury; dyplom z wyróżnieniem na podstawie pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem prof. Stanisława Makowskiego, pt. Dramaturgiczność I części „Nie-Boskiej komedii”, czyli tzw. „Niedokończonego poematu” Zygmunta Krasińskiego.

Szanowna Czytelniczko, Szanowny Czytelniku, 

jeśli masz ochotę się ze mną skontaktować (a będzie mi bardzo miło!), to zechciej, proszę, wypełnić poniższy formularz.

Kontakt

You cannot copy content of this page