okładki książek XIXw

XIX Wiek


Książki:


2. Trudne lata. Teatr warszawski 1815-1868, w serii: Dzieje Teatru Narodowego wydane w 250 rocznicę jego powstania, Warszawa 2015, Teatr Narodowy. Stanisław Bogusławski, Warszawa 2010, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza.

1. Stanisław Bogusławski, Warszawa 2010, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza.

Artykuły, eseje, recenzje:

43. Helena Modrzejewska i Jan Królikowski, [w:] Helena Modrzejewska. Materiały do badań nad życiem i twórczością aktora II połowy XIX i początków XX wieku, red. Alicja Kędziora i Emil Orzechowski, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2022. s. 157-187; wersja online: https://doi.org/10.12797/9788381387293 .

42. Modrzejewska i Żółkowski, [w:] Helena Modrzejewska. Addenda do badań nad życiem i twórczością, red. Alicja Kędziora i Emil Orzechowski, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, s. 117-150. 

41. Warszawski Hamlet 1871. Dylematy historiograficzne, „Pamiętnik Teatralny” 2020, z. 4 (276), s. 131-157.

40. Urok archiwaliów [o książce: Doroty Jarząbek-Wasyl i Barbary Maresz, Archiwum teatru XIX wieku. Ludzie, dokumenty, historie, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2019], „Teatr” 2020, nr 1, s. 82-84.

39. Aktor w roli dostawcy repertuaru (na wybranych przykładach z dorobku Leontyny Żuczkowskiej-Halpertowej), [w:] Światła na wszystkie strony. Prace ofiarowane Profesor Lidii Kuchtównie, pod redakcją Joanny Stacewicz-Podlipskiej i Ewy Partygi, Warszawa 2019, IS PAN, s. 257-266, → czytaj.

38. „Hamlet” 1871, www.encyklopediateatru.pl.

37. Teatr Rozmaitości w wieku XIX, [w:] Warszawskie teatrowisko, koncepcja książki: Monika Chudzikowska i Andrzej Kruczyński, red. naukowa Andrzej Kruczyński, Teatr Wielki – Opera Narodowa, Muzeum Teatralne, Warszawa 2018, s. 30-37.

36. Wykład w Wierszalinie, „Teatr” 2018, nr 4, s. s. 60-62.

35. Leontyna Żuczkowska-Halpertowa w oczach dziewiętnastowiecznej krytyki teatralnej; [w:] Polska krytyka teatralna XIX wieku. Postaci i zjawiska, pod red. Moniki Gabryś-Sławińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 151-165 (seria „Obrazy Kultury Polskiej”, tom 31).

34. Bogusławscy, [w] Teatr. Refleksy i refleksje. Zbiory Muzeum Teatralnego w Warszawie, red. naukowa Andrzej Kruczyński, Warszawa 2017, Teatr Wielki – Opera Narodowa.

33. Niema z Portici Aubera w Teatrze Wielkim, 15 I 1831, www.encyklopediateatru.pl.

32. Chłop milionowy Ferdinanda Raimunda w Teatrze Narodowym z dekoracjami Antonia Sacchettiego, 26 XI 1829, www.encyklopediateatru.pl.

31. Barbara Radziwiłłówna Alojzego Felińskiego w Teatrze Narodowym, 28 II 1817, www.encyklopediateatru.pl.

30, Stanisław Bogusławski, www.encyklopediateatru.pl.

29. Czary bez czarów, [w:] Dzieła dramatyczne Wojciecha Bogusławskiego, książka zbiorowa pod red. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Warszawa 2016, s. 402-411.

28. „Kordian”, czyli „quodlibet” , „Teatr” 2016, nr 1, s. 8-11.

27. „Arlekin” Bohomolca i „Poliszynel ” Duranty’ego. O humorze uwolnionym od obowiązków, „Pamiętnik Teatralny” 2015, z. 3-4, s. 126-142.

26. Tragedia w komediowym gorsecie, [w:] Nikt mnie nie zna, czyli Fredro niekanoniczny, pod red. Agaty Adamieckiej-Sitek, Warszawa 2015, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, s. 65-75, -czytaj.

25. Kłopoty z Fredrą, esej do programu Teatru Narodowego w Warszawie, prem. 18 XII 2014.

24. Tragedia w komediowym gorsecie, „Dialog” 2014, nr 5, s. 54-63, → czytaj.

23. Fakty i wizje. Żywot Bogusławskiego, [w:] Raszewski dzisiaj czytany, pod red. Agaty Adamieckiej-Sitek i Doroty Buchwald, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2014, s. 41-50.

22. Teatr i polityka, „Teatr” 2013, nr 7-8, → czytaj.

21. Biograf jako Oko Opatrzności, [w:] Nowe historie 03. Nowe biografie, red. Agata Adamiecka i Dorota Buchwald, Warszawa 2012, Instytut Teatralny.
 
20. Romantyk Lenz, „Teatr” 2011, nr 4.

19. Wojciech Bogusławski – kochanek, ojciec i mąż, [w:] Portrety teatralne piórkiem – węglem – pędzlem. Prace dedykowane profesor Annie Kuligowskiej-Korzeniewskiej, pod redakcją Ireny Jajte-Lewkowicz i Małgorzaty Leyko, przy współpracy Dariusza Leśnikowskiego, Łódź 2011, Galeria Amcor oraz Katedra Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego.

18. Zapomniane XIX-wieczne dramaty jako źródło informacji o teatrze, „Pamiętnik Teatralny” 2011,  nr 2.

17. Dlaczego okres międzypowstaniowy XIX wieku stał się białą plamą w polskiej historii teatru i dramatu?, [w:] Nowe historie 1. Ustanawianie historii, Warszawa 2010, Instytut Teatralny.
 
16. Anhelli wołający, „Teatr” 2010, nr 12.

15. „Stara romantyczka” Stanisława Bogusławskiego, [w:] Zapomniany dramat, t. I, pod red. Marii Jolanty Olszewskiej i Krystyny Ruty-Rutkowskiej, Warszawa 2010, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

14. Jawna sztuczność, czyli sztuka aktorska dziewiętnastego wieku, „Dialog” 2008, nr 12.

13. Uczciwa lektura, „Notatnik Teatralny” 2006, nr 41.

12. Konkurenci. O pewnym konkursie literackim sprzed lat, „Notatnik Teatralny” 2006, nr 39-40.

11. Katarzyna z Fröhlichów Bogusławska, „Pamiętnik Teatralny” 2003, z. 3-4.
 
10. Zosia Bogusławska i Agnieszka Rittendorff (współautorka: Hanna Szczepańska), „Pamiętnik Teatralny” 2003, z. 3-4.

9. Stanisław Bogusławski w świetle dokumentów, „Pamiętnik Teatralny” 2002, z. 1-2.

8. Adam MickiewiczOrientalizm w twórczości Mickiewicza – teksty na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych do użytku w polskich ambasadach z okazji Roku Mickiewiczowskiego, 1998.

7. Stanisław Bogusławski, [w:] Romantycy i Warszawa, pod red. Stanisława Makowskiego, Warszawa 1996.

6. Warszawa teatralna Fryderyka Chopina 1820–1830. Kalendarium – tekst w programie wystawy pt. „Dla oka i dla duszy. Teatr Chopinowskiej Warszawy 1820–1830” w Muzeum Teatralnym, X–XII 1995.

5. Marta Zielińska, Opowieść o Gustawie i Maryli, czyli Teatr, życie i literatura, „Ruch Literacki” 1991, z. 5 [recenzja].

4. Mickiewicziana w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu, „Pamiętnik Teatralny” 1990, z. 3-4 [recenzja].

3. Trylogia Krasińskiego, „Zeszyty Naukowe Filii UW w Białymstoku”, z. 44 – „Humanistyka”, t. VIII, Dział: Filologia Polska, 1984.

2. Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum. Warszawa 10-11 grudnia 1979, po red. M. Janion i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1981, „Pamiętnik Teatralny” 1983, z. 2 [recenzja].

1. O dramaturgiczności „Niedokończonego poematu” Zygmunta Krasińskiego na przykładzie operowania światłem, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” nr XIII/1978.

Szanowna Czytelniczko, Szanowny Czytelniku, 

jeśli masz ochotę się ze mną skontaktować (a będzie mi bardzo miło!), to zechciej, proszę, wypełnić poniższy formularz.

Kontakt

You cannot copy content of this page