Wykłady, warsztaty, audycje radiowe

Wykłady, warsztaty, audycje radiowe

[od 2008]

15.06.2021: „Jan Wilkowski – dramaturg” – wykład online z okazji 100-lecia urodzin Jana Wilkowskiego: https://www.youtube.com/watch?v=FacyQWpvl5Y&t=23s

6-8.10.2019: Warsztaty dramatopisarskie, Obrzycko, organizator: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (udział w panelach dyskusyjnych, indywidualne rozmowy z autorami o ich sztukach).

04-05.2019: Jurorka w 30. Konkursie na Nową Sztukę dla Dzieci i Młodzieży, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

8-10.09.2018: 27. Warsztaty dramatopisarskie, Obrzycko, organizator: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (referat, udział w panelu dyskusyjnym, indywidualne rozmowy z autorami o ich sztukach).

04-05.2018: Jurorka w 29. Konkursie „Teatr Polska” organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i MKiDN.

04-05.2018: Jurorka w Konkursie na Nową Sztukę dla Dzieci i Młodzieży, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

1.02.2018: Prowadzenie w Teatrze „Lalka” w Warszawie wieczoru promocyjnego związanego z promocją albumu dokumentującego 60-lecie „Lalki”.

17-20.09.2017: Jurorka na 3. Festiwalu małych Prapremier w Wałbrzychu.

21.04.2016: Prowadzenie „warsztatów dla nauczycieli, animatorów i pasjonatów teatru” pn. „Lalki dla dorosłych – o teatrze lalek inaczej”, w ramach projektu „TEATR. Poczuj to!”, cykl „TEATR ABCDEmocje”, zorganizowanych przez Teatr Lalki i Aktora w Opolu – sesja wyjazdowa w Kluczborku.

20.04.2016:  Prowadzenie „warsztatów dla nauczycieli, animatorów i pasjonatów teatru” pn. „Lalki dla dorosłych – o teatrze lalek inaczej”, w ramach projektu „TEATR. Poczuj to!”, cykl „TEATR ABCDEmocje”, zorganizowanych przez Teatr Lalki i Aktora w Opolu.

19.04.2016: Prowadzenie warsztatów pn. „Krytycznie i historycznie – warsztat pisarski krytyka i dokumentalisty”, w ramach projektu „TEATR. Poczuj to!”, cykl: „SCENO-PISANIA”, zorganizowanych przez Teatr Lalki i Aktora w Opolu.

14.02.2016: Autorskie omówienie książki Trudne lata. Teatr warszawski 1815-1868, „Radio dla Ciebie”, prowadzenie red. Teresa Drozda.

19.11.2015: Nagranie audycji radiowej dla Dwójki PR, na temat Stanisława Bogusławskiego, w ramach „Encyklopedii Teatru Polskiego” (w związku z obchodami 250-lecia teatru publicznego w Polsce), przygotowanej przez prof. Dariusza Kosińskiego; emisja 21.12.2015.

19.11.2015: Nagranie audycji radiowej dla Dwójki PR, na temat Ludwika Adama Dmuszewskiego, w ramach „Encyklopedii Teatru Polskiego” (w związku z obchodami 250-lecia teatru publicznego w Polsce), przygotowanej przez prof. Dariusza Kosińskiego; emisja 9.12.2015.

29.10.2015: Nagranie audycji radiowej dla Dwójki PR, na temat Alojzego Fortunata Żółkowskiego, w ramach „Encyklopedii Teatru Polskiego” (w związku z obchodami 250-lecia teatru publicznego w Polsce), przygotowanej przez prof. Dariusza Kosińskiego; emisja 3.11.2015.

10.09.2015: Nagranie audycji radiowej dla Dwójki PR, na temat Jana Wilkowskiego i Spowiedzi w drewnie, w ramach „Encyklopedii Teatru Polskiego” (w związku z obchodami 250-lecia teatru publicznego w Polsce), przygotowanej przez prof. Dariusza Kosińskiego; emisja 8.10.2015.

10.09.2015: Nagranie audycji radiowej dla Dwójki PR, na temat Jana Tomasza Seweryna Jasińskiego, w ramach „Encyklopedii Teatru Polskiego” (w związku z obchodami 250-lecia teatru publicznego w Polsce), przygotowanej przez prof. Dariusza Kosińskiego; emisja 18.09.2015.

29.06.2015: Nagranie audycji radiowej dla Dwójki PR, na temat Bonawentury Kudlicza, w ramach „Encyklopedii Teatru Polskiego” (w związku z obchodami 250-lecia teatru publicznego w Polsce), przygotowanej przez prof. Dariusza Kosińskiego; emisja 10.07.2015.

18.06.2015: Wygłoszenie prelekcji o teatrze lalek dla dorosłych oraz poprowadzenie spotkania z dramatopisarkami: Martą Guśniowską i Marią Wojtyszko w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych „Metamorfozy lalek”, Białystok.

31.05.2015: Udział w panelu dyskusyjnym pt. „Jaki teatr? Trzy dekady teatru w Polsce, trzy dekady Dni Sztuki Współczesnej”, Białystok, w ramach 30. Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku.  

8.05.2015: Przygotowanie i poprowadzenie panelu dyskusyjnego „Klasyczne i współczesne teksty na scenach lalkowych” w ramach XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu.

6.05.2015: Wygłoszenie wykładu poprzedzającego spotkanie z dramatopisarzami, w ramach imprez towarzyszących podczas XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu.

17.04.2015: Nagranie audycji radiowej dla Dwójki PR, na temat Towarzystwa Iksów, w ramach „Encyklopedii Teatru Polskiego” (w związku z obchodami 250-lecia teatru publicznego w Polsce), przygotowanej przez prof. Dariusza Kosińskiego; emisja 13 V 2015.

12.01.2015: Prowadzenie spotkania w Instytucie Teatralnym z György Spiró (autorem sztuki Szalbierz), Maciejem Wojtyszką (reżyserem polskiej prapremiery Szalbierza) oraz Witoldem Dębickim (odtwórcą roli Wojciecha Bogusławskiego w nowej inscenizacji w Teatrze Dramatycznym w Warszawie).

5.01.2015: Udział w audycji radiowej Jacka Wakara (Drugi Program PR) dotyczącej nowej premiery Szalbierza György Spiró o Wojciechu Bogusławskim.

13.12.2014: Wykład pt. Fredro nasz współczesny, wygłoszony w Teatrze Narodowym w Warszawie (scena przy Wierzbowej).

6.10.2014: Udział w spotkaniu wokół książki Dramaturgia polskiego teatru lalek w Cafe Teatralna (Białostocki Teatr Lalek); prowadzenie: Konrad Szczebiot (także wywiad dla radia – rozmowa z Olgą Gordiejew).

13-15.09.2014: „23. Warsztaty Dramatopisarskie” w Obrzycku: spotkanie seminaryjne pt. Współczesna dramaturgia a teatr dla dzieci i młodzieży oraz udział w spotkaniach i dyskusjach (m.in. prelekcja pt. „Specyfika pisania dla teatru młodego widza”).

11-14.06.2014: Jurorka na 27. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Walizka w Łomży.

6.06.2014: Koncepcja, referat wprowadzający oraz prowadzenie panelu dyskusyjnego „Nowa dramaturgia dla dzieci i młodzieży” podczas 2. Przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci, Wrocław.

26.03.2014: Godzinna audycja radiowa w II Programie Polskiego Radia o polskim teatrze lalek (współrozmówcy: prof. Henryk Jurkowski, prof. Barbara Osterloff, Konrad Szczebiot).

24.03.2014: Prowadzenie panelu dyskusyjnego pt. „Teatr lalek bez lalek?” podczas obchodów Światowego Dnia Lalkarstwa, zorganizowanego przez Zarząd Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP oraz Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA, Instytut Teatralny, Warszawa.

5.12.2013-06.2014: Członkini Komisji Artystycznej Konkursu MKiDN „Klasyka Żywa”.

8.11.2013: Udział w nagraniu radiowym dla PR II – dyskusja na temat teatru lalek, z udziałem Marka Waszkiela, Marcina Jarnuszkiewicza, Ewy Piotrowskiej i Pawła Aignera.

26.05.2013: Przeprowadzenie spotkania z artystami Teatru Chorea oraz publicznością w ramach 28. Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku, po spektaklu Bachantki (Białostocki Ośrodek Kultury, sala Teatru Szkolnego ATB).

1.10.2012-31.05.2013: Wykłady z zakresu „dramaturgii teatralnej” i „dramaturgii teatru lalek” na Instruktorskim Kursie Kwalifikacyjnym (Specjalizacja Teatr) organizowanym przez MODM (Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego) w Białymstoku (20 godzin lekcyjnych).

18.05.2012: Udział w dyskusji na temat teatru dla dzieci w Polsce, zorganizowanej przez Instytut Teatralny w Warszawie, prowadzonej przez Alicję Morawską-Rubczak.

14-19.11.2011: Dwa spotkania-wykłady z młodymi krytykami teatralnymi (Nowa Siła Krytyczna) w ramach 5. Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży KON-TEKSTY, Poznań.

22-28.10.2011: Jurorka na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek Spotkania w Toruniu.

5.06.2011: Udział w audycji radiowej pt. Saga rodu Bogusławskich, redakcja: Iwona Malinowska, emisja: Drugi Program Polskiego Radia.

2-4.05.2011: Prowadzenie trzydniowego warsztatu w języku angielskim na temat dramaturgii teatru lalek w Danish Development Center for Performing Arts, Dania.

11.04.2011: Spotkanie poświęcone polskiemu teatrowi dla dzieci, w ramach Polish Children’s Theatre Showcase, podczas Małych Warszawskich Spotkań Teatralnych 30/31, Warszawa, organizatorzy: Instytut Teatralny, Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Goethego.   

19.03.2011: Wykład pt. Ciało i rzecz – maska, lalka, rekwizyt, Kolegium Teatralne (działające w ramach Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań), Wrocław, Instytut Grotowskiego.

21.05.2010: Wygłoszenie wykładu Teatr wyobraźni, czyli o czytaniu dramatów, na przykładzie „Kartoteki” Różewicza i „Tanga” Mrożka, w ramach projektu „Lektury szkolne – reinterpretacja”, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku.

11,02.2008: Prelekcja o dramaturgii Marty Guśniowskiej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie.

Szanowna Czytelniczko, Szanowny Czytelniku, 

jeśli masz ochotę się ze mną skontaktować (a będzie mi bardzo miło!), to zechciej, proszę, wypełnić poniższy formularz.

Kontakt

You cannot copy content of this page