Teatr i inne

Teatr i inne

Książki:

2. Wędrowanie. Dziesięć wykładów. Teksty wykładów gościnnych w latach akademickich 2008/2009 i 2009/2010, projekt cyklu wykładów i red. Halina Waszkiel, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Wydział Sztuki Lalkarskiej, Białystok 2010, s. 144.

1. Siedem wykładów. Teksty wykładów gościnnych w roku akademickim 2007/2008, projekt cyklu wykładów i red. Halina Waszkiel, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Wydział Sztuki Lalkarskiej, Białystok 2008, s. 112.

Artykuły, recenzje, wywiady:

21. Współczesna maska [o książce Wojciecha Dudzika Maska w kulturze współczesnej Europy. Teorie i praktyki, PWN, Warszawa 2020], „Teatr Lalek” 2021, nr 2-3, s. 97-98 (wersja polska), s. 99-101 (wersja angielska).

20. Żywot Witkacego [rec. książki Kronika życia i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza], „Teatr” 2018, nr 9, s. 80-81.

19. Teatr zawodowy, www.encyklopediateatru.pl.

18. Teatr mieszczański, www.encyklopediateatru.pl.

17. Teatr dla młodzieży, www.encyklopediateatru.pl.

16. Teatr dla dzieci, www.encyklopediateatru.pl.

15. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Z Haliną Waszkiel rozmawia Piotr Grzymisławski, [w:] 20/20 Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (1994-2014), pod redakcją Piotra Grzymisławskiego, Agnieszki Kubaś i Andrzeja Lisa, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2014, s. 110-120.

14. Czy jest teatr dla klasyki? Wciąż się marzy [dyskusja członków komisji artystycznej konkursu „Klasyka Żywa”], „Dialog” 2014, nr 5.

13. „Pożytki z wędrowania” [o książce Ireneusza Guszpita Dwa teatry – dwa światy. Opowieści, Kraków 2012], „Teatr” 2012, nr 7-8.

12. Kobieta i mrok, „Teatr” 2012, nr 6.

11. Przekład (pseud. Helen Kreid) z języka angielskiego sztuki Anny Braszinskiej i Michaiła Braszinskiego Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, prem. BTL 19.03.2011.

10. Wstęp, [w:] Wędrowanie. Dziesięć wykładów. Teksty wykładów gościnnych w latach akademickich 2008/2009 i 2009/2010, projekt cyklu wykładów i red. Halina Waszkiel, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Wydział Sztuki Lalkarskiej, Białystok 2010, s. 5-7.

9. Wstęp, [w:] Siedem wykładów. Teksty wykładów gościnnych w roku akademickim 2007/2008, projekt cyklu wykładów i red. Halina Waszkiel, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Wydział Sztuki Lalkarskiej, Białystok 2008, s. 5-6.

8. [18 haseł dotyczących teatru], [w:] Słownik terminologiczny”, Sztuka Świata, t. XVII, XVIII, Warszawa 2006.

7. Na śniadanie, „Notatnik Teatralny” 2006, nr 43.

6. W drodze do Europy, „Teatr” 2001, nr 11.

5. What do we like and what do we dislike theatre festivals for? [Za co lubimy a za co nie lubimy festiwali teatralnych?], [w:] Festival na ceste do Európy / Festival on the Road to Europe, Nitra (Słowacja) 2001.

4. Leśmian dramaturgiem, „Dialog” 1986, nr 12.

3. Wstęp, [w:] Kazimierz Wierzyński, Wrażenia teatralne. Recenzje z lat 1932–1939, opracowali Halina i Marek Waszkielowie, Warszawa 1987, s. 5-16.

2. Kazimierz Wierzyński w teatrze, „Dialog” 1985, nr 4.

1. [Noty na podstawie wycinków prasowych do działu Kronika – z wydarzeń teatralnych w W. Brytanii i USA, sygn. hw], „Dialog” 1985, nry 8, 10, 12; 1986, nry 1, 2, 4, 7, 9.

Szanowna Czytelniczko, Szanowny Czytelniku, 

jeśli masz ochotę się ze mną skontaktować (a będzie mi bardzo miło!), to zechciej, proszę, wypełnić poniższy formularz.

Kontakt