Konferencje

Konferencje

[od 2008]

9-10.12.2021: udział w konferencji naukowej „Dramaturgia szopki i jej obecność w historii teatru polskiego”, Kraków, Pałac Krzysztofory, oddział Muzeum Krakowa. Referat: Szopka jako model dramatu dla teatru animacji.

4-6.11.2021: udział w międzynarodowej konferencji naukowo-performatywnej „LALKA NOVA: nowe znaczenia lalki w teatrze i sztukach performatywnych”, zorganizowanej przez Wydział Lalkarski wrocławskiej Filii Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Udział  w panelu dyskusyjnym „(Re)Definicje performatywności lalki i materii”. Tekst do książki pokonferencyjnej: Lalki wobec końca antropocenu.

11.10.2021: udział w seminarium „Helena Modrzejewska i jej sceniczni partnerzy. Źródła do badań nad życiem i twórczością aktora II połowy XIX i początków XX wieku”, Fundacja Wspierania Badań nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej, Muzeum Narodowe w Krakowie – Oddział Dom Jana Matejki. Referat: Modrzejewska i Królikowski.

12.11.2020: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Fenomen. Helena Modrzejewska”, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, referat: Legendy i fakty na temat Warszawy Heleny Modrzejewskiej (online).  

15-20.05.2019: Międzynarodowa Konferencja „PRO-VOCATION – 3rd. International Conference on Training in the Arts of Puppetry”, Florianópolis, Brazylia, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) (jako moderator i uczestnik).

15-16.06.2018: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obrazy w literaturze dziecięcej – literatura dziecięca w obrazach”, Uniwersytet w Białymstoku, referat pt. Obrazowanie teatralne – lalki, formy, animanty.

19-20.11.2015: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kresy, pogranicza a literatura dla dzieci i młodzieży”, Uniwersytet w Białymstoku, referat pt. Współczesna dramaturgia dla dzieci i młodzieży – między literaturą a teatrem (przykład Marty Guśniowskiej).

27-29.09.2015: Udział w konferencji towarzyszącej II Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Badaczy Teatru, Bydgoszcz. 

21-22.04.2015: Konferencja pt. „Święto czy konieczność? Festiwale teatralne i ich miejsce we współczesnym życiu kulturalnym Polski”, towarzysząca 50. edycji festiwalu „Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt”, Szczecin, referat pt. Specyfika festiwali lalkarskich.

3.12.2014: Konferencja „Dramaty Oświeconych”, Instytut Teatralny w Warszawie, referat pt.  Arlekin Bohomolca i Poliszynel Duranty’ego. O humorze uwolnionym od obowiązków.

13.09.2014: Warsztaty dramatopisarskie w Obrzycku, organizowane przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, wykład na temat dramaturgii teatru lalek.

29.05.2014: Światowy Kongres ASSITEJ, Warszawa, wygłoszenie referatu (w języku angielskim) pt. Polish Contemporary Dramaturgy for Children and Youth.

6.12.2013: Konferencja „Nikt mnie nie zna, czyli Fredro niekanoniczny”, Instytut Teatralny, Warszawa, referat pt. Tragedia w komediowym gorsecie, czyli ‘sztuka’ „Wychowanka”.

14-16.11.2013: Koncepcja merytoryczna i prowadzenie konferencji naukowej pt. „Teatr lalek: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, jak tam dojść?” towarzyszącej obchodom 60-lecia „Pleciugi” w Szczecinie, oraz wygłoszenie referatu pt. O ‘lalkowej’ lekturze utworów dramatycznych.

25-27.10.2013: Udział w konferencji towarzyszącej I Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Badaczy Teatru w Gardzienicach (Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”).

6-7.12.2012: Konferencja „Nowe Historie 4. Raszewski czytany dzisiaj”, Warszawa, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, referat pt. Fakty i wizje. Żywot Bogusławskiego

19-21.04.2012: Konferencja “Performer – dawny czy nowy paradygmat twórcy?”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, referat pt. Lalkarz-performer.

28-29.11.2011: Konferencja „Nowe historie. Nowe biografie”, Instytut Teatralny, Warszawa, referat pt.  Biograf jako Oko Opatrzności.

23-24.05.2011: Konferencja „Inna Scena. Obscena”, Instytut Teatralny, Warszawa, referat pt.  Obsceniczność lalki teatralnej.

15-16.11.2010: Konferencja „Nowe historie 02. Wymowa faktów”, Instytut Teatralny, Warszawa.

15-16.04.2010: Konferencja „Teatr lalek jako teatr dla dzieci”, Lublin, Zakład Teatrologii Wydziału Humanistycznego UMCS, referat pt. Dramaturgia lalkowa – kilka refleksji.

12-14.02.2010: Konferencja „Puppet.Net Seminar”, Turku (Finlandia).

14-15.01.2010: Konferencja „Grotowski – narracje”, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

23-25.11.2009: Konferencja „Ustanawianie historii. Historia teatru jako kreacja”, Instytut Teatralny, Warszawa, referat pt. Dlaczego okres międzypowstaniowy XIX wieku stał się białą plamą w polskiej historii teatru i dramatu?

2-3.04.2009: Konferencja „Inna scena. Koniec męskości? Konstrukcje męskiej tożsamości w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer”, Instytut Teatralny, Warszawa, referat pt. O tym, jak Miś wyrasta na Tygrysa w polskim teatrze lalek.

25-27.03.2009: Konferencja międzynarodowa „Grotowski: samotność teatru. Dokumenty, konteksty, interpretacje” zorganizowana przez  Uniwersytet Jagielloński, PWST w Krakowie, Instytut Grotowskiego we Wrocławiu; Kraków.

23-25.03.2009: Konferencja „Dramat Made (in) Poland. Współczesny dramat polski we współczesnej polskiej rzeczywistości”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, referat pt. Dramaty nie tylko dla ludzi.

20-21.11.2008: Konferencja naukowa „Victor W. Turner – prekursor antropologii”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

23-25.10.2008: Konferencja poświęcona teatrowi lalek w Wilnie, Wilno.

27-28.03.2008: Konferencja „Inna Scena. Konstelacje rodzinne. Obraz rodziny w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer””, Instytut Teatralny, Warszawa, referat pt. Tygrys i Świnka. Genderowe i queerowe tropy w konstruowaniu rodziny we współczesnym teatrze lalek.

22.01.2008: Sympozjum „Teatr Obiecany. 30 lat <Gardzienic>”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.

Szanowna Czytelniczko, Szanowny Czytelniku, 

jeśli masz ochotę się ze mną skontaktować (a będzie mi bardzo miło!), to zechciej, proszę, wypełnić poniższy formularz.

Kontakt

You cannot copy content of this page