Konferencje

Konferencje

[od 2008]

9-10.12.2021: udział w konferencji naukowej „Dramaturgia szopki i jej obecność w historii teatru polskiego”, Kraków, Pałac Krzysztofory, oddział Muzeum Krakowa. Referat: Szopka jako model dramatu dla teatru animacji.

4-6.11.2021: udział w międzynarodowej konferencji naukowo-performatywnej „LALKA NOVA: nowe znaczenia lalki w teatrze i sztukach performatywnych”, zorganizowanej przez Wydział Lalkarski wrocławskiej Filii Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Udział  w panelu dyskusyjnym „(Re)Definicje performatywności lalki i materii”. Tekst do książki pokonferencyjnej: Lalki wobec końca antropocenu.

11.10.2021: udział w seminarium „Helena Modrzejewska i jej sceniczni partnerzy. Źródła do badań nad życiem i twórczością aktora II połowy XIX i początków XX wieku”, Fundacja Wspierania Badań nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej, Muzeum Narodowe w Krakowie – Oddział Dom Jana Matejki. Referat: Modrzejewska i Królikowski.

12.11.2020: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Fenomen. Helena Modrzejewska”, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, referat: Legendy i fakty na temat Warszawy Heleny Modrzejewskiej (online).  

15-20.05.2019: Międzynarodowa Konferencja „PRO-VOCATION – 3rd. International Conference on Training in the Arts of Puppetry”, Florianópolis, Brazylia, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) (jako moderator i uczestnik).

15-16.06.2018: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obrazy w literaturze dziecięcej – literatura dziecięca w obrazach”, Uniwersytet w Białymstoku, referat pt. Obrazowanie teatralne – lalki, formy, animanty.

19-20.11.2015: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kresy, pogranicza a literatura dla dzieci i młodzieży”, Uniwersytet w Białymstoku, referat pt. Współczesna dramaturgia dla dzieci i młodzieży – między literaturą a teatrem (przykład Marty Guśniowskiej).

27-29.09.2015: Udział w konferencji towarzyszącej II Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Badaczy Teatru, Bydgoszcz. 

21-22.04.2015: Konferencja pt. „Święto czy konieczność? Festiwale teatralne i ich miejsce we współczesnym życiu kulturalnym Polski”, towarzysząca 50. edycji festiwalu „Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt”, Szczecin, referat pt. Specyfika festiwali lalkarskich.

3.12.2014: Konferencja „Dramaty Oświeconych”, Instytut Teatralny w Warszawie, referat pt.  Arlekin Bohomolca i Poliszynel Duranty’ego. O humorze uwolnionym od obowiązków.

13.09.2014: Warsztaty dramatopisarskie w Obrzycku, organizowane przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, wykład na temat dramaturgii teatru lalek.

29.05.2014: Światowy Kongres ASSITEJ, Warszawa, wygłoszenie referatu (w języku angielskim) pt. Polish Contemporary Dramaturgy for Children and Youth.

6.12.2013: Konferencja „Nikt mnie nie zna, czyli Fredro niekanoniczny”, Instytut Teatralny, Warszawa, referat pt. Tragedia w komediowym gorsecie, czyli ‘sztuka’ „Wychowanka”.

14-16.11.2013: Koncepcja merytoryczna i prowadzenie konferencji naukowej pt. „Teatr lalek: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, jak tam dojść?” towarzyszącej obchodom 60-lecia „Pleciugi” w Szczecinie, oraz wygłoszenie referatu pt. O ‘lalkowej’ lekturze utworów dramatycznych.

25-27.10.2013: Udział w konferencji towarzyszącej I Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Badaczy Teatru w Gardzienicach (Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”).

6-7.12.2012: Konferencja „Nowe Historie 4. Raszewski czytany dzisiaj”, Warszawa, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, referat pt. Fakty i wizje. Żywot Bogusławskiego

19-21.04.2012: Konferencja “Performer – dawny czy nowy paradygmat twórcy?”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, referat pt. Lalkarz-performer.

28-29.11.2011: Konferencja „Nowe historie. Nowe biografie”, Instytut Teatralny, Warszawa, referat pt.  Biograf jako Oko Opatrzności.

23-24.05.2011: Konferencja „Inna Scena. Obscena”, Instytut Teatralny, Warszawa, referat pt.  Obsceniczność lalki teatralnej.

15-16.11.2010: Konferencja „Nowe historie 02. Wymowa faktów”, Instytut Teatralny, Warszawa.

15-16.04.2010: Konferencja „Teatr lalek jako teatr dla dzieci”, Lublin, Zakład Teatrologii Wydziału Humanistycznego UMCS, referat pt. Dramaturgia lalkowa – kilka refleksji.

12-14.02.2010: Konferencja „Puppet.Net Seminar”, Turku (Finlandia).

14-15.01.2010: Konferencja „Grotowski – narracje”, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

23-25.11.2009: Konferencja „Ustanawianie historii. Historia teatru jako kreacja”, Instytut Teatralny, Warszawa, referat pt. Dlaczego okres międzypowstaniowy XIX wieku stał się białą plamą w polskiej historii teatru i dramatu?

2-3.04.2009: Konferencja „Inna scena. Koniec męskości? Konstrukcje męskiej tożsamości w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer”, Instytut Teatralny, Warszawa, referat pt. O tym, jak Miś wyrasta na Tygrysa w polskim teatrze lalek.

25-27.03.2009: Konferencja międzynarodowa „Grotowski: samotność teatru. Dokumenty, konteksty, interpretacje” zorganizowana przez  Uniwersytet Jagielloński, PWST w Krakowie, Instytut Grotowskiego we Wrocławiu; Kraków.

23-25.03.2009: Konferencja „Dramat Made (in) Poland. Współczesny dramat polski we współczesnej polskiej rzeczywistości”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, referat pt. Dramaty nie tylko dla ludzi.

20-21.11.2008: Konferencja naukowa „Victor W. Turner – prekursor antropologii”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

23-25.10.2008: Konferencja poświęcona teatrowi lalek w Wilnie, Wilno.

27-28.03.2008: Konferencja „Inna Scena. Konstelacje rodzinne. Obraz rodziny w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer””, Instytut Teatralny, Warszawa, referat pt. Tygrys i Świnka. Genderowe i queerowe tropy w konstruowaniu rodziny we współczesnym teatrze lalek.

22.01.2008: Sympozjum „Teatr Obiecany. 30 lat <Gardzienic>”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.

Szanowna Czytelniczko, Szanowny Czytelniku, 

jeśli masz ochotę się ze mną skontaktować (a będzie mi bardzo miło!), to zechciej, proszę, wypełnić poniższy formularz.

Kontakt