okładki książek o teatrze lalek

Teatr Lalek

Książki:

3. Jan Wilkowski, Spowiedź w drewnie. Dramaty, wybór i wstęp Halina Waszkiel, opracowanie tekstów Grzegorz Kowalski, IBL PAN, Warszawa 2020, ss. 536; seria „Dramat polski. Reaktywacja”, redaktorzy naukowi serii Artur Grabowski i Jacek Kopciński.

2. O polskim teatrze lalek – w Szczecinie, pod red. Haliny Waszkiel, wyd. Teatr Lalek „Pleciuga”, Szczecin 2015, ss. 156.

1. Dramaturgia polskiego teatru lalek, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Warszawa 2013, ss. 384, 118 il.

Artykuły, eseje, recenzje:

101. Mickiewicz i lalki, [o realizacjach Ballad i romansów w teatrach lalek], „Teatr Lalek” 2023, nr 1, s. 37-41 (wersja polska), s.42-46 (wersja angielska).

100. Lalki wobec końca antropocenu, [w:] Impulsy. Mapowanie nowego teatru lalek, pod red. Mirosława Kocura, Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, Wrocław 2022, s. 74-95. Wydanie dwujęzyczne, polsko-angielskie (→ czytaj).

99. Szopka jako model dramatu dla teatru animacji, [w:] Dramaturgia szopki i jej obecność w historii teatru polskiego, pod red. Kariny Janik, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2022, s. 74-89.

98. Katarzyna Matwiejczuk [w cyklu „Nowi Dramatopisarze”], „Teatr Lalek” 2022, nr 4, s. 8-12 [wersja polska], s. 12-16 [wersja angielska]

97. Magdalena Mrozińska [Cykl Nowi dramatopisarze], „Teatr Lalek” 2022, nr 1, s. 35-39 (wersja polska) i 39-43 (wersja angielska).

96. Wszędzie lalki [o Światowym Festiwalu Teatru Lalek w Charleville-Mézières (Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes), Francja, 17-26 IX 2021], „Teatr Lalek” 2021, nr 4, s. 56-58 (wersja polska), s. 59-61 (wersja angielska).

95. Współczesna maska [o książce Wojciecha Dudzika Maska w kulturze współczesnej Europy. Teorie i praktyki, PWN, Warszawa 2020], „Teatr Lalek” 2021, nr 2-3, s. 97-98 (wersja polska), s. 99-101 (wersja angielska).

94. Sacrum i profanum w teatrze lalek oraz dramaturgii dla dzieci i młodzieży [w:] Sacrum w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, red. Anna Nosek, Małgorzata Wosnitzka-Kowalska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2021, s. 339-363.

93. Egzekucja Robota, „Teatr Lalek” 2021, nr 2-3, s. 31-33 (wersja polska), s. 34-36 (wersja angielska).

92. Tomasz Kaczorowski [Cykl: Nowi dramatopisarze], „Teatr Lalek” 2021, nr 1, s. 45-49 (wersja polska), s. 49-53 (wersja angielska).

91. Anna Andraka [Cykl: Nowi dramatopisarze], „Teatr Lalek” 2020, nr 4, s. 43-47 (wersja polska), s. 48-52 (wersja angielska).

90. Kuba Kapral [Cykl: Nowi dramatopisarze], „Teatr Lalek” 2020, nr 2-3, s. 74-77 (wersja polska), s. 78-81 (wersja angielska).

89. Teatro de Formas Animadas, [w:] „Móin-Móin. Revista de Estudos sobre Teatro de Formas Animadas”. Programa de Pós-Graduação Em Teatro” (PPGT/UDESC), Ano 15 – vol. 2, n. 21 (2019), s. 208-221 (portugalski), s. 222-235 (ang.).

88. Krzyżacy, [w:] Sienkiewicz i teatr, redakcja naukowa Anna Kuligowska-Korzeniewska, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, Warszawa 2019, s. 249-254.

87. Dramaturgiczne inspiracje, „Teatr Lalek” 2019, nr 3-4, s. 27-30 (pol.), s. 31-34 (ang.).

86. Co z tą nowoczesnością? „Teatr Lalek” 2019, nr 1, s. 36-40 (pol. i ang.).

85. Tieatr lialok u Polszi, [w:] Probliemy wzajemodii mistiectwa, pedagogiki ta teorii i praktyki oswiti. Tieatr: istoria, teoria, praktyka, Charków [Ukraina] 2018, Sbornik naucznych staniej, wypusk 51 [tom 51], s. 164-179.

84. Obrazowanie teatralne – lalki, formy, animanty, „Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne” 2018, nr 3 (XL), s. 149-158, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok.

83. Turlajgroszek www.encyklopediateatru.pl.

82. Nowa dramaturgia, „Teatr Lalek” 2018, nr 3-4, s. 72-83.

81. O śmierci na poważnie i na wesoło [o XXVIII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, Teatr Lalek „Banialuka”, Bielsko-Biała], „Teatr” 2018, nr 7-8, s. 94-97.

80. Spowiedź w drewnie Jana Wilkowskiego www.encyklopediateatru.pl.

79. O Zwyrtale muzykancie… Jana Wilkowskiego www.encyklopediateatru.pl.

78. Guignol w tarapatach Jana Wilkowskiego www.encyklopediateatru.pl.

77. Opowiadanie biografii [o przedstawieniu PAPAHEMY Skłodowska. Radium Girl], „Teatr Lalek” 2018, nr 1, s. 21-23 (pol.), 23-25 (ang.).

76. Kruchość lalki, „Teatr Lalek” 2017, nr 3-4, s. 39-42 (pol.), 43-46 (ang.).

75. Lalkarskie Opole, „Teatr Lalek” 2017, nr 2. s. 24-27 (pol.), 28-31 (ang.).

74. Jan Berdyszakwww.encyklopediateatru.pl.

73. Adam Kilian, www.encyklopediateatru.pl.

72. Literatura w teatrze, [w:] Żywioły teatru. Ludzie – Idee – Wydarzenia. Opolski Teatr Lalki i Aktora w latach 2007-2017, red. Zbigniew Bitka i Alicja Morawska-Rubczak, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Opole 2017, s. 64-87.

71. [Współczesna polska dramaturgii dla dzieci], [w:] „Dramatik”, Turcja (Istambuł), 2017, s. 65-68.

70. Duda Paiva (Eduardo de Paiva Souza), Służę lalkom, rozmawia Halina Waszkiel, Poznań, 23.11.2016, „Teatr” 2017, nr 3, s. 74-77.

69. Współczesna dramaturgia dla dzieci i młodzieży – między literaturą a teatrem (przykład Marty Guśniowskiej), „Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne” 2016, nr 2 (XXXIII), s. 29-36, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok.

68. Siła różnorodności [o XXVII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej, 2016], „Teatr” 2016, nr 10, s. 73-75.

67. Jan Wilkowski, www.encyklopediateatru.pl.

66. Henryk Ryl, www.encyklopediateatru.pl.

65. Henryk Zdzisław Jurkowski, www.encyklopediateatru.pl.

64. Hanna Baltyn, [w:] Hanna Baltyn-Karpińska, W teatrze lalek, wybór i red. Halina Waszkiel, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2016, s. 7-16.

63. Specyfika festiwali lalkarskich, [w:] Między świętem a przesytem. Festiwale teatralne i ich miejsce we współczesnym życiu kulturalnym Polski, pod redakcją Dariusza Kosińskiego, Szczecin 2016, Teatr Lalek „Pleciuga”, s. 39-44.

62. Możliwości lalek, „Znak” 2016, nr 732, s. 92-101.

61. Teatr ożywionej formy, „Teatr Lalek” 2016, nr 2, s. 2-5 (pol.), 6-9 (ang.).

60. Człowiek-instytucja. Wspomnienie o Henryku Jurkowskim (1927-2016), „Teatr” 2016, nr 3, s. 19-21.

59. Calineczka dla dorosłych, „Teatr Lalek” 2016, nr 1, s. 44-45 (wersja polska), s. 46-47 (wersja angielska).

58. Teatr lalek dla dorosłych, „Teatr” 2015, nr 11, str. 90-94.

57. Teatr młodego widza [o II Festiwalu Małych Prapremier, Wałbrzych 13-18.09.2015], „Teatr Lalek” 2015, nr 4, s. 13-19.

56. Wybrałam lalki – mówi Marta Guśniowska w rozmowie z Haliną Waszkiel, „Teatr” 2015, nr 9.

55. O „lalkowej” lekturze utworów dramatycznych, [w:] O polskim teatrze lalek – w Szczecinie, pod red. Haliny Waszkiel, Teatr Lalek „Pleciuga”, Szczecin 2015, ss. 151-156.

54. Wstęp, [w:] O polskim teatrze lalek – w Szczecinie, pod red. Haliny Waszkiel, Teatr Lalek „Pleciuga”, Szczecin 2015, ss. 9-15.

53. Specyfika festiwali lalkarskich, „Teatr Lalek” 2015, nr 2-3.

52. Materia Prima – pożytki dla lalkarzy, „Teatr Lalek” 2015, nr 2-3.

51. Materia/forma/wizualność, „Teatr” 2015, nr 4.

50. Zimne słońce „Teatr” 2015, nr 3.

49. Kilka odsłon współczesności, „Teatr” 2014, nr 12.

48. Lalki w „Banialuce” [XXVI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, Bielsko-Biała 22-25 V 2014], „Teatr Lalek” 2014, nr 3-4.

47. Lalka, czyli animant. Wokół książki „Dramaturgia polskiego teatru lalek” z autorką, Haliną Waszkiel, rozmawia Piotr Olkusz, „Teatr” 2014, nr 6, s. 76-79.

46. „Balladyna” jako terapia teatralna, „Teatr” 2014, nr 4, s. 72-73.

45. „Mistrz i Małgorzata”, „Teatr Lalek” 2014, nr 1, s. 32-34.

44. Samobójstwo Drakuli, „Teatr” 2014, nr 2.

43. Lalkarz-performer, [w:] Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne, pod red. Ewy Bal i Wandy Świątkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 347-355, →czytaj.

42. Michał Walczak – lalkowo, „Teatr Lalek” 2013, nr 4.

41. Od literatury do zdarzenia,„Teatr Lalek” 2013, nr 3.

40. Wskrzeszony Morrison, „Teatr” 2013, nr 4.

39. Dziedzictwo krzywd, „Teatr” 2013, nr 3.

38. „W brzuchu wilka”, „Teatr” 2012, nr 12.

37. Ondrej Spišák. W żywiole teatru, „Nietak!t” 2012, nr 10.

36. Dramaturgia dla teatru lalek, „Teatru Lalek” 2012, nr 4.

35. Poza schematami, „Teatr” 2012, nr 10.

34. Lalkowe zauroczenia, „Teatr Lalek” 2012, nr 2-3.

33. Forma i sens, „Teatr Lalek” 2012, nr 2-3.

32. International Adult Puppet Festival, Pécs 2010, „The Yearbook Of Japanese Puppetry ‘11”, Tokyo 2012.

31. Duda Paiva – lalki i taniec, „Teatr” 2012, nr 4.

30. Pies zainfekowany człowiekiem, „Teatr” 2012, nr 2.

29. W Opolu zawsze ciekawie, „Teatr Lalek” 2011, nr 4.

28. Dramaturgia lalkowa – kilka refleksji, [w:] Teatr lalek i dziecko, pod red. Elżbiety Rzewuskiej i Grażyny Słupczyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

27. Festiwalowe „dla każdego coś miłego” (na marginesie 19. Międzynarodowego Festiwalu Teatr w Pilznie, 14-22 IX 2011), „Nietak!t” 2011, nr 3.

26. Lekarstwo na zło. Sztuki Marty Guśniowskiej, „Teatr” 2011, nr 11.

25. „Hamlet” Adama Walnego, „Teatr Lalek” 2011, nr 4.

24. Festiwal w Estonii, „Teatr Lalek” 2011, nr 3.

23. „Walizka” 2011, „Teatr Lalek” 2011, nr 3.

22. Manekinacja, „Dialog” 2011, nr 7-8, → czytaj.

21. Dramaturgia – repertuar, „Teatr Lalek” 2011, nr 1-2.

20. O tym, jak Miś wyrasta na Tygrysa w polskim teatrze lalek, [w:] Inna Scena. Koniec męskości? Konstrukcje męskiej tożsamości w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego,Warszawa 2011.

19. „Krabat” czyli teatr lalek według Vogla, „Teatr” 2011, nr 2.

18. Nota, [w:] Jan Ośnica, „Złoty klucz” i inne sztuki dla teatru lalek, edytor Marek Waszkiel, red. Halina Waszkiel, proj. graf. i ilustracje Andrzej Dworakowski, Białostocki Teatr Lalek, Białystok 2010.

17. „Mewa” w teatrze lalek, [w:] Czechow współcześnie, pod red. Ryszarda Strzeleckiego i Gerarda Guźlaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010, → czytaj.

16. Egy külföldi szemével a XV. Pécsi Nemzetkozi Felnöttbábfesztiválról, [w:] „Art Limes” 2010.1, Báb-Tár X., Tatabánya, Węgry.

15. Oczami obcokrajowca. Na marginesie XV Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek dla Dorosłych, Pécs, Węgry, 23-28 VIII 2010, „Teatr Lalek” 2010, nr 4.

14. Ropuchowata kobiecość, czyli „Przekleństwo” Dudy Paivy, „Teatr” 2010, nr 10, → czytaj.

13. Porozmawiaj z lalką, „Teatr Lalek” 2010, nr 2-3.

12. Skorupa. Lalki w „Turandot” Pawła Passiniego, „Teatr” 2010, nr 2.

11. Nota, [w:] Jan Wilkowski, Miś Tymoteusz. Sześć sztuk dla teatru lalek, edytor Marek Waszkiel, redakcja i noty Halina Waszkiel, proj. graf. Andrzej Dworakowski, Białostocki Teatr Lalek, Białystok 2009.

10.Tygrys i Świnka. Genderowe i queerowe tropy w konstruowaniu obrazu rodziny we współczesnym teatrze lalek, [w:] Inna scena. Konstelacje rodzinne. Obraz rodziny w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer, pod red. Agaty Adamieckiej-Sitek i Doroty Buchwald, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2009.

9. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek, Zagrzeb, PiF 2009, „Teatr Lalek” 2009, nr 3.

8. Udane dyplomy, „Teatr Lalek” 2009, nr 2.
 
7 Trzy perspektywy, „Teatr Lalek” 2009, nr 2.

6. Dramaty nie tylko dla ludzi, [w:] Dramat made (in) Poland. Współczesny dramat polski we współczesnej polskiej rzeczywistości, red. Wojciech Baluch, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.

5. Nota o autorce, [w:] Marta Guśniowska, Baśnie (sztuki dla teatru lalek), red. Marek Waszkiel, proj. graf. Andrzej Dworakowski, Oficyna Wydawnicza „Między niebem a ziemią”, Białostocki Teatr Lalek, Białystok 2008.

4. Współczesna „Mewa”, „Didaskalia”, grudzień 2008 (nr 88).

3. Teatr lalek, teatr animacji, „Didaskalia”, grudzień 2008 (nr 88).

2.Tygrys i Świnka. Genderowe i queerowe tropy w konstruowaniu obrazu rodziny we współczesnym teatrze lalek, „Dialog” 2008, nr 10.

1. Siła animacji. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, Bielsko-Biała 2008, „Teatr Lalek” 2008, nr 2-3.

Szanowna Czytelniczko, Szanowny Czytelniku, 

jeśli masz ochotę się ze mną skontaktować (a będzie mi bardzo miło!), to zechciej, proszę, wypełnić poniższy formularz.

Kontakt

You cannot copy content of this page